odpady niebezpieczne

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to zbiorcze określenie stosowane wobec odpadów stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla całego środowiska naturalnego. Niebezpieczeństwo to wzrasta w chwili, gdy ten typ odpadów nie zostanie w odpowiedni sposób przetworzony. Dlatego ich unieszkodliwienie może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach oraz pod restrykcyjną kontrolą.

Podkłady kolejowe jako odpady niebezpieczne

Odpady w postaci drewnianych podkładów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów stanowią odpady o kodzie 17 02 04* wykazujący właściwości niebezpieczne (m.in. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznej o właściwościach rakotwórczych – kreozotu), a ich niewłaściwe magazynowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.

Najczęściej spotykane w życiu codziennym odpady niebezpieczne to:

Baterie i akumulatory:

Zużyte baterie i akumulatory ze względu na swoje niebezpieczeństwo nie mogą trafiać  na ogólne składowisko odpadów, gdyż zawierają one metale ciężkie, które nie powinny trafiać do środowiska naturalnego.

Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Zużyte baterie i akumulatory można nieodpłatnie przekazać do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Ponadto obecne technologie pozwalają na całkowicie bezpieczną utylizację baterii i akumulatorów. Pozwalają one też na  odzyskanie wielu substancji wchodzących w ich skład.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny:

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny inaczej elektroodpady to wszystkie  zużyte lub zepsute urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od prądu elektrycznego, baterii lub od obecności pól elektromagnetycznych.

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji takich jak m.in:

  • rtęć
  • azbest
  • związki bromu
  • PCB (polichlorowane bifenyle)
  • chrom
  • kadm
  • nikiel
  • ołów

Zmieszanie tego typu odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami na składowiskach czy porzucone na dzikich wysypiskach, niszczejąc uwalniają toksyczne związki do gleby czy wody.

Niewykorzystane i przeterminowane leki:

Przeterminowane, niezdatne do użycia leki są odpadami niebezpiecznymi i jako takie powinny być w odpowiedni sposób utylizowane. Pod żadnym pozorem nie można ich wyrzucać do koszy czy do kanalizacji. W ten sposób stworzyłyby one zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Obecne w lekach substancje biologicznie aktywne nie są usuwane na drodze oczyszczania ścieków. 

Podsumowując nie należy medykamentów wrzucać do koszy na śmieci, lecz wrzuć je do specjalnego pojemnika, który znajdziesz m.in. w niektórych aptekach, urzędach, przychodniach bądź szpitalach.  

Substancje chemiczne:

Substancje chemiczne to  związki chemiczne, szkodliwe dla organizmów żywych oraz wywierające negatywny wpływ na środowisko.

W Polsce producenci czy importerzy, przed wprowadzeniem produktu do obrotu zobowiązani są  oznaczyć obecność niebezpiecznych związków chemicznych za pomocą piktogramów. Piktogramy symbolizują zarówno zagrożenia dla zdrowia, środowiska, jak i zagrożenia fizyczne. Zabronione jest umieszczanie ich razem z innymi odpadami, a jedynie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Utylizacja chemicznych odpadów niebezpiecznych prowadzona jest przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, w warunkach pozwalających na ich bezpiecznie unieszkodliwienie.

Dodatkowo do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

– przepracowane oleje

– środki ochrony roślin

– resztki farb,lakierów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna 

– odpady zawierające rtęć takie jak np. świetlówki

– rozpuszczalniki oraz substancje czyszczące

– zużyte tonery i kartridże 

–  drewniane podkłady kolejowe impregnowane olejem kreozotowym

Eurostat szacuje, że rocznie tylko w Unii Europejskiej wytwarzanych jest około 100 milionów ton odpadów niebezpiecznych.

Ta ogromna ilość wynika przede wszystkim z przemysłu chemicznego, którego fabryki przy produkcji chemikaliów generują ogromne ilości odpadów. W większości klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.