I Kongres Gospodarki Odpadami

I Kongres Gospodarki Odpadami

Byliśmy na I Kongresie Gospodarki Odpadami

W dniach 15-18 maja w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbył się I Kongres Gospodarki Odpadami. Fundacja smartRecykling miała zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przede wszystkim, nasza obecność na I Kongresie Gospodarki Odpadami pozwoliła nam na szersze spojrzenie na problem odpadów oraz ochrony środowiska.

Czym jest KGO

Kongres Gospodarki Odpadami (KGO) to ogólnopolske spotkanie przedstawicieli nauki, praktyki gospodarczej, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami.

Podsumowując, celem strategicznym KGO było wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami.

Kongres to spotkanie o charakterze konferencyjno-szkoleniowym organizowanym cyklicznie w cyklu dwuletnim zajmującym się kompleksową gospodarką odpadami skupiającym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, projektantów, firm komunalnych instalacji przetwarzających odpady jak również przedstawicieli wykonawców inwestycji, instytucji finansujących takich jak banki, fundusze pomocowe, a także wynalazców oraz świat nauki.

Cele KGO

Celem Kongresu było przygotowanie sektora gospodarki odpadami. Czyli przygotowanie do koniecznych zmian dotychczasowego paradygmatu systemu gospodarki odpadami i skutecznego wdrażania rozwiązań.

Tematy poruszane na Kongresie to m.in:

 • Aspekty prawne i technologiczne gospodarki odpadami – gospodarka o obiegu zamkniętym.
 • Odpady komunalne i ich potencjał dla GOZ
 • Właściwości odpadów istotne w kontekście uwarunkowań GOZ
 • Bioodpady i rola recyklingu organicznego
 • Zawracanie materiałów i surowców do obiegu

Do podstawowych, podejmowanych w trakcie Kongresu Gospodarki Odpadami, zagadnień merytorycznych należy zaliczyć:

 • Minimalizacja powstawania odpadów,
 • Aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne wdrażania wymagań gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce odpadami,
 • Zmiany jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej,
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym w odpadach komunalnych – przykłady działań wdrożeń
  (PL i Kraje Członkowskie UE),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach opakowaniowych i innych, powstałych po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta, ekoprojektowanie,
 • Gospodarka innymi wybranymi grupami odpadów (m. in.: odpady medyczne, paliwa z odpadów, ZSEE, zużyte opony, baterie i akumulatory etc.),
 • Innowacje w organizacji i technologii gospodarki odpadami,
 • Znaczenie i wpływ na systemy gospodarki odpadami (SGO) Konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów,
 • Mechanizmy wspierania działań w zakresie SGO oraz finansowania innowacji,
 • Efektywność systemów gospodarowania odpadami,
 • Przewidywanie rozwoju technologii w GOZ (w tym recykling materiałowy, chemiczny i biologiczny oraz odzysk odpadów),
 • Nowe trendy w obszarze Urban Mining oraz Waste Architecture.

Patronatem  honorowym I Kongresu Gospodarki Odpadami był Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.