NASZE USŁUGI

Bezpieczna utylizacja odpadów niebezpiecznych

NASZA MISJA
Rozwiązujemy problem odpadów niebezpiecznych
icon_2

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którym zależy na środowisku

icon_1

Instytucje

Instytucje publiczne borykające się z problemami odpadów

icon_3

Osoby fizyczne

Osoby, dla których środowisko i ekologia mają duże znaczenie.
pnt

NASZE USŁUGI

Utylizacja opdadów niebezpiecznych

Zajmujemy się ochroną środowiska poprzez wsparcie we właściwym gospodarowaniu odpadami oraz w logistyce odbioru odpadów niebezpiecznych. Pomagamy odbierać odpady z całego kraju.

so1

Utylizacja odpadów kolejowych

so2

Transport odpadów niebezpiecznych

so3

Czyste Powietrze program wsparcia

Autentyczność

Nasze poświęcenie czyni nas
wiernymi naszemu celowi

Opiekuńczość

Dbamy o naszą planetę
i przyrodę 

Dostępność

Łatwa i przejrzysta komunikacja
z naszymi odbiorcami i klientami

Zaangażowanie

Jesteśmy w pełni zaangażowani
w wprowadzanie zdrowych zmian dla przyszłych pokoleń

Wartości

Mamy wartości oraz moralność
i trzymamy się ich bez względu
na wszystko

Optymistyczni

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do przyszłych perspektyw naszego
środowiska

Rzetelność

Rozmawiamy opierając się o dane i dostarczamy wnikliwe informacje

Pracowitość

Nasi klienci i odbiorcy są naszym priorytetem

NASZE PODEJŚCIE

nasza fundacja służy pomocą

Wyobrażamy sobie zielony świat, w którym dbamy o środowisko i prowadzimy zrównoważone życie. 

sr4444

Działalność smartRECYKLING jest prowadzona w zgodzie z ideą odpowiedzialnego biznesu oraz w oparciu o nasz Kodeks Postępowania. Dla nas zrównoważony rozwój to motywacja do działania i ważny element całej naszej działalności. Pomagamy naszym Klientom w odpowiedzialny sposób zmniejszać negatywny wpływ ich działalności na środowisko i wykorzystywać zasoby w optymalny sposób.

Czymkolwiek się zajmujemy, jakiekolwiek decyzje podejmujemy kierujemy się dbałością o Biznes i Zasoby, Pracowników, Klientów, Środowisko i Społeczeństwo.

Dostrzegamy wartości i nowe możliwości we wszystkim wokół nas. Sednem świadczonej przez nas usługi w dziedzinie zarządzania odpadami jest pomoc w obowiązkach organizacyjnych związanych ze znalezieniem właściwego rozwiązania na recykling, transport i zagospodarowanie opadów powstających w obrębie działalności firmy jak i na terenie instytucji. Dzięki temu cała organizacja przepływu odpadów jest bardziej efektywna logistycznie i finansowo.

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług outsourcingowych odpowiadających na niemal wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem odpadami w tym m.in. raportowanie środowiskowe oraz doradztwo w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

sr2222
sr3333

Dążymy do realizacji tych samych wartości, które określają sposób, w jaki powinniśmy pracować oraz jakiej współpracy mogą oczekiwać nasi Klienci. Trzy wartości, które jednoczą całą firmę to Prostota, Niezawodność, Rozwój.

PROSTOTA

– Jesteśmy blisko i łatwo dostępni
– Opracowujemy rozwiązania w oparciu o potrzeby Klientów
– Mamy niebiurokratyczne i krótkie procesy decyzyjne

NIEZAWODNOŚĆ

– Oferujemy partnerską, długterminową współpracę
– Zapewniamy bezpieczne i zrównoważone rozwiązania
– Posiadamy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę

ROZWÓJ

– Tworzymy wartość poprzez innowacje, korzyści dla środowiska i stały wzrost kompetencji
– Jesteśmy proaktywni w tworzeniu nowych rozwiązań
– Koncentrujemy się na usprawnieniach