Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów – Miej wpływ na środowisko

Segregacja odpadów jest jedną z tych czynności, dzięki której człowiek może mieć ogromny wpływ na środowisko.

Przede wszystkim problem generowania olbrzymiej ilości śmieci to efekt naszego konsumpcyjnego podejścia do życia. Prawidłowe segregowanie odpadów minimalizuję w znaczny sposób zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko ludzi ale także zwierząt. 

Odpowiednia segregacja odpadów sprawia, że możemy dać im drugie życie.

Bardzo wiele rzeczy z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego. Dobrym przykładem są chociażby zeszyty czy papier toaletowy, powstający z przetworzonego papieru.

Szczegółowy sposób segregacji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów(Dz.U. z 2017 r.poz.19).

Segregacja odpadów

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jednak jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji odpadów bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Pamiętaj tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

Prawidłowa segregacja odpadów powinna być zgodna z podziałem na 6 frakcji.

 • niebieskim – na papier
 • zielonym – na szkło
 • żółtym – na metale i tworzywa sztuczne
 • brązowym – na bioodpady
 • czarnym – na odpady zmieszane
 • czerwonym – na odpady niebezpieczne

PAPIER

wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • makulaturę, ulotki
 • gazety, czasopisma
 • książki i zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, tekturę

nie wrzucamy:

 • chusteczek i ręczników
 • kartonów po mleku i napojach
 • zanieczyszczonego papieru

SZKŁO

wrzucamy:

 • szklane butelki po napojach bez nakrętek
 • słoiki bez nakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach 

nie wrzucamy:

 • szkła okiennego
 • porcelany, ceramiki, doniczek
 • żarówek, świetlówek 
 • luster, kryształu
 • opakowań po lekach i rozpuszczalnikach

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

wrzucamy:

 • butelki plastikowe
 • kartony po mleku i napojach 
 • torby i opakowania plastikowe 
 • puszki po napojach i konserwach 
 • nakrętki, kapsle 

nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach, farbach, lakierach
 • sprzętu elektronicznego i AGD
 • chusteczek i ręczników

BIO

 • wrzucamy:
 • odpady z owoców i warzyw
 • resztki jedzenia bez mięsa
 • drobne gałęzie i trociny
 • trawę, liście, kwiaty, korę drzew

nie wrzucamy:

 • zwierzęcych resztek kuchennych
 • ziemi i kamieni
 • kości i odchodów zwierząt
 • popiołu i węgla
 • drewna lakierowanego, sklejki, płyt wiórowych

ODPADY ZMIESZANE

wrzucamy:

 • wszystko czego nie możemy wrzucić 
 • do pozostałych pojemników, 
 • a co nie jest odpadem niebezpiecznym

nie wrzucamy:

 • przeterminowanych leków
 • baterii i akumulatorów
 • odpadów budowlanych
 • sprzętu elektronicznego i AGD
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne to grupa odpadów stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Do tej grupy zaliczamy:

 • drewniane podkłady kolejowe o kodzie 170204*
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
 • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
 • środki ochrony roślin
 • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
 • baterie i akumulatory
 • zużyte kartridże i tonery
 • przepracowane oleje przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek

Przede wszystkim pamiętajmy, że prawidłowe segregowanie odpadów jest bardzo ważny i ma sens. W ten sposób płacimy mniej za odbiór śmieci. Recykling w bardzo znaczący sposób wpływa również na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Dla przykładu każda wykorzystana ponownie butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia na przykład pokoju żarówką przez 4 godziny, a przetworzenie tony aluminium to oszczędność 700 kg ropy naftowej.   

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.