fsr_smog

Smog. Czym jest?

Smog

Słowo “smog” to połączenie angielskich słów: “smoke”, czyli “dym” i “fog”, czyli “mgła”. Idealnie określając codziennie towarzyszące nam zjawisko unoszącej się mgły. Można powiedzieć, że smog jest właśnie taką sztuczną mgłą, która utworzyła się w sposób nienaturalny, jako efekt działań człowieka.

Smog – jeden z ważniejszych problemów XXI wieku

Żyjemy w czasach, kiedy oddychanie czystym powietrzem jest bardzo trudne a czasami praktycznie zupełnie niemożliwe.

Zanieczyszczenie środowiska, spalanie śmieci oraz większa ilość samochodów w miastach. Czynniki te powodują, że jakość powietrza z roku na rok jest coraz gorsza.

Według światowej organizacji Zdrowia (WHO) ponad 92% ludzi na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem ; 3 mln ludzi na świecie umiera co roku właśnie z tego powodu.

Smog w Polsce

Polska jest w czołówce państw zanieczyszczonych przez smog 

Przyczyniają się do niego głównie:

– używanie pieców o przestarzałej konstrukcji do ogrzania domów

– używanie węgla oraz innych paliw stałych o bardzo złej jakości

– spalanie odpadów np. mebli, ubrań, substancji niebezpiecznych itp.

– spalanie drewna mokrego

– wypalanie oraz spalanie zużytego oleju samochodowego

Stan powietrza w Polsce zbadała również Światowa Organizacja Zdrowia. Okazuje się, że wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast i miasteczek, aż 33 znajdują się w naszym kraju. Co ciekawe, tymi miejscami w Polsce nie są największe miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, ale mniejsze od nich miejscowości.

Według raportu WHO najbardziej zanieczyszczonymi polskimi miastami są kolejno: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina oraz Nowy Sącz. Oznacza to, że regionami o szczególnie wysokim poziomie zanieczyszczeń są Śląsk i Małopolska.

Ocena jakości powietrza

Ocena jakości powietrza obejmuje przede wszystkim określenie poziomu pyłów zawieszonych (PM2.5 oraz PM10),a także wybranych zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku siarki, ozonu, tlenków azotu, tlenku węgla oraz benzenu). Owe zanieczyszczenia są zwykle wynikiem spalania paliw stałych. 

Pył PM10 to pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np. siarka, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny.Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)4:

PM10

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3
  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

PM2,5

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3
  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny

Indeks jakości powietrza

Ocena jakości powietrza przebiega w 6-stopniowej skali, a poszczególnym kategoriom odpowiadają oznaczenia w formie kolorów:

1. bardzo dobry (ciemnozielony) – jakość powietrza zadowalająca, brak zagrożenia dla zdrowia, zalecana aktywność na zewnątrz,

2. dobry (zielony) – jakość wciąż zadowalająca, minimalne zagrożenie dla grup zwiększonego ryzyka, bardzo dobre warunki dla aktywności na zewnątrz,

3. umiarkowany (żółty) – jakość powietrza akceptowalna, zagrożenie dla grup zwiększonego ryzyka, dobre warunki na aktywność na zewnątrz,

4. dostateczny (pomarańczowy) – średnia jakość powietrza, zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko (mogą one odczuwać skutki zdrowotne), zaleca się ograniczyć obecność na zewnątrz, zwłaszcza gdy wystąpią kaszel czy uczucie podrażnienia gardła,

5. zły (czerwony) – zła jakość powietrza, osoby narażone na ryzyko powinny zostać w domu, a pozostałym odradza się nie tylko wzmożoną aktywność, ale i samo dłuższe przebywanie na zewnątrz,

6. bardzo zły (brązowy) – niebezpiecznie zła jakość powietrza, osoby narażone muszą pozostać w domu, a pozostali powinni ograniczyć wyjścia do niezbędnego minimum.

Sposób walki ze smogiem w Polsce czyli program ,,Czyste Powietrze’’ 

Rządowy program,, Czyste Powietrze’’ to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Program ruszył  we wrześniu 2018 roku i ma potrwać d0 2029 r.

Na jego realizację rząd przeznaczył 103 mld zł; w województwie zachodniopomorskim 145 mln zł.

Jego głównym celem jest walka ze smogiem a co za tym idzie poprawa jakości powietrza.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Do tej pory w programie funkcjonowały dwie grupy beneficjentów, a także dwa poziomy wysokości dotacji. Pierwsza grupa to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł i dla nich przewidziana jest dotacja podstawowa do 30 000 zł. Druga część jest skierowana dla osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja, do 37 000 zł.

Od 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza trzecią grupę beneficjentów, tych o najniższych dochodach. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 000 zł.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu,, Czyste Powietrze’’ nie będzie możliwy w roku 2022.

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.