NASZE USŁUGI

Transport odpadów niebezpiecznych

TRANSPORT ODPADÓW
Przygotowanie do transportu oraz transport odpadów
so2a

ODBIÓR ODPADÓW I TRANSPORT ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA 

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych i niezbędnych działań w procesie gospodarowania odpadami. Polega na przemieszczeniu odpadu z miejsca jego wytwarzania do miejsca magazynowania i dalej przetwarzania (instalacja unieszkodliwiania, składowania).

Transport odpadów musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony Środowiska. A przygotowanie do transportu czy też załadunek zgodnie z przepisami BHP. Każdy transportujący posiada niezbędny i aktualny wpis do Bazy Danych o Odpadach (BDO).

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW:

– niezawodność odbiorów,
– bezpieczeństwo transportu,
– zgodność z wymogami prawa,
– optymalizacja liczby transportów pod kątem kosztów i redukcji emisji CO2.

SmartRecykling oferuje unikalną sieć transportową, a także zleca transporty sprawdzonym przewoźnikom. Umożliwia to opracowanie rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest w jednej lokalizacji, czy też kilku rozproszonych geograficznie. 

OPTYMALNE ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE  

W smartRECYKLING wspólnie z partnerami wprowadziliśmy nowoczesny system zarządzania transportem, który usprawnia i automatyzuje ten proces oraz umożliwia  przekazywanie zleceń kierowcom i monitorowanie realizacji przewozów. Innowacyjne podejście do transportu zwiększa wydajność procesu, optymalizuje koszty i ogranicza emisję CO2.

Niezawodność firm zajmujących się odbiorem odpadów ma duże znacznie dla utrzymania bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz instytucji. Przemyślane rozwiązania transportowe mają także istotne znaczenie dla efektywnej gospodarki odpadami i pozytywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, instytucji oraz środowisko.