Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów niebezpiecznych 170204*

Odpady niebezpieczne 170204* (odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych)

Odpady drewniane takie jak zużyte słupy teleenergetyczne lub wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe są impregnowane olejem kreozotowym. Zawiera on policykliczne węglowodory aromatyczne. Drewniane odpady pochodzące z rozbiórek i remontów, kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne o kodzie 170204*; w nomenklaturze europejskiej jako AC 170. Podlegają one według obowiązującego prawa szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji.

Odpady niebezpieczne 170204* a infrastruktura kolejowa:

Infrastruktura kolejowa stanowi jedno z większych rynków materiałochłonnych. Elementy infrastruktury kolejowej eksploatowane na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to:

  • ponad 36000 tys km torów szlakowych i stacyjnych
  • ponad 40000 rozjazdów

Po utracie jakości i trwałości materiały takie kwalifikuję się do wymiany, unieszkodliwienia, utylizacji, recyklingu lub odzysku.

Podkłady kolejowe to głównie drewno sosnowe, dębowe i bukowe. Są one impregnowane olejem kreozotowym. Wadą oleju kreozotowego jest głównie to że zawiera on związki kancerogenne, niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 – kreozot uznaje się za tzw. bezprogową substancję rakotwórczą. Każda ilość może przyczynić się do choroby nowotworowej. Dlatego też wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe kwalifikuje się  jako odpady niebezpieczne 170204*.

Najbardziej kancerogenny kreozot składa się z setek różnych składników, w tym węglowodorów aromatycznych takich jak: piren, benzo(a)piren oraz fenole itp. Mieszanina ta jest szkodliwa dla człowieka oraz zwierząt. Olej kreozotowy będący mieszaniną związków różnych chemicznych nadaje impregnowanemu drewnu charakterystyczny zapach i ciemnobrązową barwę. Największym problemem jest uwalnianie się do środowiska toksycznych substancji.

Odbiorem Odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204* powinien zająć się uprawniony odbiorca, a transport powinien spełniać wymagania prawne w zakresie transportu odpadów. Każdy podmiot biorący udział w gospodarowaniu odpadami (wytwarzanie, transport, odbiór i utylizacja) zobligowany jest do rejestracji w BDO (Baza Danych Odpadowych). Najbardziej kancerogenny Benzo(a)piren, czyli główny ich składnik zaklasyfikowany jest do 1 grupy czynników rakotwórczych. Dlatego odpady impregnowane kreozotem zamiast trafiać na rynek wtórny powinno się przetwarzać w procesie końcowym. Procesie spalania lub poddawanie innym formom przetwarzania np. metodzie biologicznej.

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.